در مورد من

من علی عطائی هستم مشاور مالی و سرمایه گذاری

نمونه پروژه های انجام شده

کاشی و سرامیک

انجام پروژه های متعدد کارخانجات تولید کاشی و سرامیک در استان یزد

سیستم خنک کننده خودرو

انجام پروژه کارخانه تولید سیستم خنک کننده خودرو شرکت ولئو

توریسم و گردشگری

انجام پروژه های متعدد در زمینه توریسم و گردشگری در تمام ایران

نيروگاه برق مقیاس کوچک

انجام پروژه های متعدد احداث نيروگاه برق مقیاس کوچک

فرش ماشینی

انجام پروژه های متعدد کارخانجات تولید فرش ماشینی 1200 و 1500 شانه در استان اصفهان

مجتمع های تجاری مدرن

انجام پروژه های متعدد مجتمع های تجاری مدرن در سراسر کشور

هتل

انجام پروژه های متعدد احداث هتل در سراسر ایران

سرمایه گذاری خارجی

انجام پروژه های متعدد جهت جذب سرمایه گذاران خارجی

شهرک مسکونی چیتگر

مدل سازی مالی شهرک مسکونی 20،000 واحدی چیتگر

شهرک مسکونی شهید بهشتی

مدل سازی مالی شهرک مسکونی 9،000 واحدی شهید بهشتی

شهرک مسکونی باغ بهشت

مدل سازی مالی شهرک مسکونی 1،420 واحدی باغ بهشت

شهرک مسکونی آبشار

مدل سازی مالی شهرک مسکونی 11،000 واحدی آبشار

شهرک مسکونی چیتگر

مدیریت و کنترل پروژه احداث شهرک مسکونی چیتگر

کارخانه تولید مس

مدیریت و کنترل پروژه احداث کارخانه تولید مس کاتدی شرکت زاگرس مس سازان

کارخانه تولید کاشی و سرامیک

مدیریت و کنترل پروژه احداث کارخانه تولید کاشی و سرامیک برج اردکان

کارخانه تولید سازه های فلزی

مدیریت و کنترل پروژه احداث کارخانه تولید سازه های فلزی ذوالفقاری

مدیریت و کنترل پروژه

تدریس دوره های متعدد مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار پریماورا در سازمان های دولتی و خصوصی

مدیریت و کنترل پروژه

تدریس دوره های متعدد مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MSP در سازمان های دولتی و خصوصی

ارزیابی اقتصادی پروژه ها

تدریس دوره های متعدد ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار کامفار در سازمان های دولتی و خصوصی

استانداردهای مدیریت پروژه

تدریس دوره های متعدد مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندادرهای PMBOK و PRINCE در سازمان های دولتی و خصوصی

طرح کسب و کار

تدریس دوره های متعدد نحوه تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) در سازمان های دولتی و خصوصی

کنترل موجودی و انبار

تدریس دوره های متعدد کنترل موجودی و انبار در سازمان های دولتی و خصوصی

مدیریت خرید

تدریس دوره های متعدد مدیریت خرید در سازمان های دولتی و خصوصی

مدیریت ارتباطات با تامین کننده

تدریس دوره های متعدد مدیریت ارتباطات با تامین کننده (SRM) در سازمان های دولتی و خصوصی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تدریس دوره های متعدد تجزیه و تحلیل صورت های مالی در سازمان های دولتی و خصوصی

مدیریت منابع سازمانی

تدریس دوره های متعدد مفاهیم و نرم افزارهای مدیریت منابع سازمانی (ERP) در سازمان های دولتی و خصوصی

گسترش عملکرد کیفیت

تدریس دوره های متعدد گسترش عملکرد کیفیت (QFD) در سازمان های دولتی و خصوصی

برنامه ریزی تولید

تدریس دوره های متعدد برنامه ریزی تولید (Production Planning) در سازمان های دولتی و خصوصی